יאיר מונקר על היתרונות העיקריים של מכוניות היברידיות